การรักษา

ทันตกรรมป้องกัน

  ทันตกรรมป้องกัน เป็นวิธีการดูแลรักษาฟันธรรมชาติของเราให้แข็งแรง ไม่เกิดการผุ ได้แก่ การตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน ร่วมกับการขูดหินปูน ทำความสะอาดฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ การเคลือบหลุมร่องฟัน (Pit and Fissure Sealants) สามารถป้องกันฟันผุโดยเฉพาะในบริเวณหลุมร่องฟันกรามแท้ได้

การดูแลรักษาเพื่อป้องกันฟันผุ หรือปกป้องปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในช่องปาก

- ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
- ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง
- ควรบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
- ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน