การรักษา

การรักษารากฟัน

  การรักษารากฟันเป็นอีกสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน ซึ่งสาเหตุโดยทั่วไปเกิดเนื่องมาจากการติดเชื้อบริเวณปลายรากฟัน หรือเกิดจากการหัก ร้าว หรือผุ ลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือดอยู่ ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมบริเวณนั้น บางครั้งอาจเกิดความเสียหายต่อกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ รวมถึงการติดเชื้อและการอักเสบในโพรงฟัน 
การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญและช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไป 

  โดยในอดีตปัญหาเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขด้วยการถอนฟันซี่นั้นทิ้งไป แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการรักษาทางทันตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ช่วยให้สามารถรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการรักษารากฟัน ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไป
 

ข้อดีของการรักษารากฟัน

  • ช่วยกำจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการอักเสบ
  • ช่วยขจัดความเจ็บปวด
  • ช่วยป้องกันการแพร่กระจายและขยายบริเวณของการติดเชื้อขั้นตอนของการรักษารากฟัน

1. ขั้นตอนการวินิจฉัยและการเตรียมฟันเพื่อรับการรักษา
•  การถ่ายภาพเอกซเรย์ฟิลม์เล็ก เพื่อตรวจดูสภาพและรูปร่างของฟัน รวมถึงบริเวณที่มีการอักเสบ 
•  ทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชาบริเวณนั้น
•  การเจาะเปิดโพรงฟันเพื่อตัดเนื้อฟันที่ติดเชื้อออกไป

2. ขั้นตอนการทำความสะอาดโพรงรากฟัน 
•  การทำความสะอาดโพรงรากฟัน สำหรับผู้ป่วยบางรายอาจทำความสะอาดโพรงรากฟันมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าโพรงรากฟันได้รับการทำความสะอาดอย่างสมบูรณ์
•  สำหรับผู้ป่วยบางราย ทันตแพทย์อาจทำการใส่ยาปฏิชีวนะลงในโพรงรากฟัน เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อาจหลงเหลืออยู่ และป้องกันการกลับมาติดเชื้ออีก 

3. ขั้นตอนการอุดปิดโพรงรากฟัน 
•  หลังจากโพรงรากฟันได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสมบูรณ์แล้วนั้น ทันตแพทย์จะทำการอุดปิดโพรงรากฟัน 

4.  ขั้นตอนการใส่เดือยฟันและครอบฟัน 
•  ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้วนั้นจะมีความแข็งแรงน้อยลง มีความเปราะบางมากขึ้น ดังนั้นการทำเดือยฟันและครอบฟันจึงมีความสำคัญเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงและช่วยปกป้องฟันซี่นั้น

5.  การดูแลความสะอาดฟันและช่องปากและการเข้ารับการตรวจสภาพฟันทุก 6 เดือนหรือตามที่ทันตแพทย์นัดก็มีความสำคัญอย่างมาก ช่วยให้สามารถพบและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ