การรักษา

ศัลยกรรมช่องปาก

  ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการวินิจฉัน และวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย
 

1.การผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด
2.การถอนฟัน
3.การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก
4.การผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมไททาเนียม
5.การผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์  (Pre-prosthetic surgery) เช่น การตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน (crown-lengthening)
6.การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน
7.การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร (Surgical correction of jaw excess/deficiency)
  7.1 การปรับตำแหน่งขากรรไกรล่าง (Mandibular setback/advancement)
  7.2 การจัดการกับรูปหน้าที่ผิดปกติ (Management of facial deformities) 
8.ศัลยกรรมปลูกกระดูกวิธี Sinus lift, Bone augmentation
 

  การบูรณะฟันบริเวณฟันหลังของขากรรไกรบนด้วยรากเทียม มีข้อพิจารณาสำคัญอยู่ที่การละลายตัวของกระดูกรองรับฟันจากการที่สูญเสียฟันไป ทำให้เกิดปัญหาต่อการปลูกรากเทียมบริเวณขากรรไกรบนเนื่องจากขาดกระดูกในการรองรับรากเทียม จึงต้องทำการเสริมกระดูกก่อนที่จะผ่าตัดฝังรากเทียมด้วยวัสดุเสริมกระดูก อาทิ เช่น กระดูกของผู้รับบริการเอง กระดูกมนุษย์คนอื่น กระดูกสัตว์ หรือกระดูกสังเคราะห์ โดยการเสริมกระดูกสามารถทำได้ทั้งในแนวกว้าง แนวสูง และการปลูกกระดูกในบริเวณพื้นโพรงอากาศแม็กซิลลา โดยการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมบริเวณกระดูกขากรรไกรบนด้านหลังนี้จำเป็นต้องเป็นทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการวางแผน วินิจฉัย รักษา รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการผ่าตัดเสริมกระดูกในบริเวณนี้เป็นอย่างดี 


ขั้นตอนการทำ
  ทันตแพทย์ผู้ผ่าตัดจะทำการออกแบบแนวเปิดแผ่นเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณกึ่งกลางสันกระดูกที่ว่าง เมื่อเปิดแผ่นเนื้อเยื่อให้แยกออกแล้วจึงกรอช่องกระดูกบนผนังโพรงอากาศด้านข้างเพื่อแยกเยื่อบุโพรงอากาศออกจากด้านในของผนังโพรงอากาศเพื่อใส่วัสดุเสริมกระดูก หลังจากนั้นจะยืดแผ่นเนื้อเยื่อเพื่อปิดบาดแผลแล้วจึงเย็บปิดบาดแผล 


ขั้นตอนการทำร่วมกับการฝังรากเทียม
1. ผ่าเปิดเนื้อเยื่ออ่อน
2. กรอเพื่อเปิดกระดูกผนังโพรงอากาศแม็กซิลลา
3. ทำการแยกเยื่อบุโพรงอากาศออก
4. กรอเจาะบริเวณสันกระดูกเพื่อใส่ตัวรากเทียม
5. ฝังตัวรากเทียม
6. บรรจุกระดูกลงในช่องใต้เยื่อบุโพรงอากาศที่แยกออกไว้
7. เย็บปิดแผล

 

ทันตกรรมประดิษฐ์

  คือ การบูรณะฟัน อวัยวะในช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร ด้วยวัสดุประเภทต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้น ให้คงไว้ซึ่งการทำงาน ความสะดวกสบาย และความสวยงามของช่องปาก โดยการบูรณะฟันธรรมชาติ ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป