เกี่ยวกับเรา

Company Profile

 

คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการการดูแลรักษาฟันและโรคในช่องปากโดยทีมทันตแพทย์
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ
พร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ ทีมงานของเราเป็นผู้ที่
ผ่านการอบรม มีความรู้ด้านทันตกรรมเพิ่มเติมแยกตามรายสาขาเฉพาะด้าน
ด้วยเราเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อผลการรักษา
ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ

ภายใต้ Concept
เราใส่ใจรอยยิ้มของคุณ

ซึ่งเป็นการสร้างรอยยิ้มที่งดงามให้กับผู้รับบริการ โดยเป้าหมาย ของเราไม่ใช่เพียงมอบคุณภาพสูงสุดของการดูแลรักษาด้าน ทันตกรรมอย่างเดียว ยังรวมถึงความตั้งใจในการบริการของ เจ้าหน้าที่และการดูแลเอาใจใส่ของทันตแพทย์ซึ่งจะช่วยบรรเทา ความเครียดหรือความวิตกกังวลที่เกิดจากการเข้ารับการรักษา ทางทันตกรรมของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดีและทำให้เกิดความ พึงพอใจอย่างสูงแก่ผู้รับบริการเราเล็งเห็นความสำคัญในการ ดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญ รวมทั้งคำนึงถึงความสะดวก สบายของผู้เข้ารับบริการทุกคน

เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ นอกเหนือจาก ประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ดังนั้นเราจึง ทำการคัดเลือกทีมงานที่ผ่านการอบรม มีความรู้ด้านทันตกรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ และจากประสบการณ์ด้าน การบริการของเราซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ที่เข้ารับบริการทุกท่าน ล้วนมีความประทับใจในการบริการของเรา

Dentist